Zarząd - kadencja 2018-2022

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Opolskiej

 

 

Kadencja 2018-2022

 

 

- przewodnicząca – dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO

- wiceprzewodnicząca ds. naukowych – dr inż.Barbara Kucharska

- wiceprzewodniczący ds. socjalnych – inż. Jerzy Zając

- sekretarz, przedstawiciel do kontaktu z Zarządem Regionu Śląska Opolskiego

  mgr Krystyna Duda

- skarbnik – Elżbieta Wojciechowska

- rzecznik i ekspert medialny – mgr Ewa Kowalczyk

- Akademia „Solidarności” – Urszula Śmieja

- członek zarządu ds. członkowskich – Alfred Plotnik

 

Delegat na Walne Zebranie Delegatów Zarządu Regionu Śląska Opolskiego – Maria Kalczyńska