Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Opolskiej

 

 

Kadencja 2018-2023

 

 

- przewodnicząca – dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO

- zastępca – inż. Jerzy Zając

- sekretarz - Urszula Śmieja

- skarbnik – Elżbieta Wojciechowska

 

Delegat na Walne Zebranie Delegatów Zarządu Regionu Śląska Opolskiego – Maria Kalczyńska