Uczelniana „Solidarność" przygotowała w „Łączniku" wystawę, która swoją treścią opisuje opolską drogę do wolności. Na ekspozycję składa się część zbioru unikatowych materiałów zgromadzonych i opracowanych przez Zbigniewa Bereszyńskiego, który swoją działalność opozycyjną zaczynał jako licealasta w latach siedemdziesiątych. Z tego czasu pochodzą pierwsze materiały ilustrujące początek drogi, którą przerwał wybuch stanu wojennego, w zamyśle reżimu mający postawić tamę dla ducha wolności. Sporo uwagi poświęcono obrazom z życia społeczeństwa po 13 grudnia, wreszcie - ukazuje w jaki sposób mieszkańcy Opolszczyzny włączyli się w nurt życia kraju po upadku komunistycznej władzy.

Wystawa, w graficznym wymiarze przygotowana została przed kilkoma laty w ówczesnym Dziale Wydawnictw i Promocji Politechniki Opolskiej i przechowana w uczelnianej Solidarności. Jej część była już eksponowana na uczelni upamiętniając 25 rocznicę wybuchu stanu wojennego. Otwarcie wystawy stało się wtedy okazją do spotkania przedstawicieli środowisk z dawnej, także akademickiej opozycji.
Oglądając wystawę warto na chwilę zatrzymać się przy planszy eksponującej strony Opolitechnika, pierwszego w regionie opolskim niezależnego czasopisma wydawanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Wyższej Szkoły Inżynierskiej – poprzedniczki Politechniki Opolskiej.
Całością materiałów archiwalnych w wersji elektronicznej, z których stworzona została obecna ekspozycja dysponują członkowie uczelnianej Solidarności.
Zatem zapraszamy na wystawę - tych, którzy pamiętają te czasy na chwile wspomnień, a młodszych - na krótką lekcję historii. Wystawa dostępna będzie do końca sierpnia 2014 r.

K. Duda