Koleżanki i Koledzy uprzejmie informujemy:

Dnia 27.09.br. (piątek) o godz. 18.00

w parafii. pw. św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach,

odprawiona zostanie msza św. w intencji

śp. Rektora Marka Tukiendorfa.

  

w imieniu NSZZ „Solidarność” uprzejmie zapraszamy