Koleżanki i Koledzy,

informujemy, że porozumienia płacowe zostały ratyfikowane przez pracodawcę.

 Szczegółowe  dokumenty tej sprawy: Pismo_1

                                                        Pismo_2

                                                        Pismo_3

                                                        Pismo_4

                                                        Pismo_5

                                                        Pismo_6

Dziękujemy tym wszystkim, którzy włączyli się aktywnie do procedur podwyżkowych.

Ufamy, że niebawem uda się podjąć kolejne działania zmierzające do polepszenia warunków płacy i pracy na naszej Uczelni.

Zapraszamy wszystkich do dalszej współpracy.  

W związku z nadchodzącym okresem urlopowym życzymy wszystkim dobrego wypoczynku,