Dnia 6 lutego 2019r miało miejsce spotkanie Rektora z pracownikami oraz

przedstawicielami ZOZ NSZZ Solidarnośc przy Politechnice Opolskiej.

Poniżej link do fotorelacji z tego wydarzenia:

https://www.po.opole.pl/index.php?mod=gallery;1865;2019