Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje, że kopiowanie i przetwarzanie dokumentów znajdujących się na stronach organizacji wymaga zgody zarządu.