Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Śląskiego z Katowic na Narodowym Kongresie Nauki  w Krakowie

Maria1