Zarząd ZOZ NSZZ „S" przy Politechnice Opolskiej w kadencji 2014 – 2018

 

 

  • dr hab., prof. P0 Maria Kalczyńska – przewodnicząca, delegat na WZZR  Śląska Opolskiego NSZZ  "S
  • dr Magdalena Jurczyk-Bunkowska – wiceprzewodnicząca, ds nauki, delegat do Komisji Nauki NSZZ "S"
  • mgr inż. Jerzy Zając – wiceprzewodniczący, ds. socjalnych
  •  Krystyna Zazulak – skarbnik 
  • mgr Krystyna Duda – sekretarz, ds. kontaktów z Zarządem Regionu Śląska Opolskiego NSZZ "S"
  • dr Piotr Zamelski -  ekspert ds. prawnych 
  • mgr Ewa Kowalczyk - ekspert ds.promocji i komunikacji 
  • dr Adam Ingram - ekspert ds. ekonomicznych