Rozmowy o współpracy akademickiej solidarności - 11grudnia 2015

Rozmowy o współpracy akademickiej solidarności

W piątek 11 grudnia w siedzibie ZR odbyło się zainicjowane przez Zakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Opolskiej posiedzenie przedstawicieli komisji zakładowych NSZZ „Solidarność” z uczelni śląskich: Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Częstochowskiej.

11 GRUDNIA 2015

W celu współdziałania w wymianie doświadczeń i przepływu informacji w sprawach pracowniczych środowisk akademickich oraz społecznych regionu organizacje związkowe: ZOZ NSZZ „Solidarność” Politechniki Opolskiej oraz KZ NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Opolskiego, ZOZ NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ZOZ NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podjęły rozmowy na temat porozumienia o współpracy, określając zakres jej przedmiotu do:

- zajmowania stanowiska w sprawach dot. konsorcjum Uczelni Śląskich

- reprezentatywność organizacji na szczeblu regionalnym – Sekcja Oświaty w ramach NSZZ „S”

- współdziałanie w ramach Wszechnicy Solidarności

- wymiana informacji administracyjnych.