Biuletyn - marzec 2015 - nr 03

Koleżanki i Koledzy, sympatycy NSZZ „Solidarność"

w imieniu ZOZ NSZZ „Solidarność" przy Politechnice Opolskiej zapraszam do zapoznania się z informacjami zawartymi w trzecim, wewnętrznym solidarnościowym biuletynie informacyjnym.

Biuletyn

Załączniki:

  1. Pismo skierowane do JM Rektora Politechniki Opolskiej, prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa w związku z potrzebą ustanowienia algorytmów dot. planowanej regulacji płac w roku 2015. - Załącznik nr 1
  2. Wyciąg z uchwał posiedzenia Senatu politechniki Opolskie z dnia 4 marca 2015 r.- Załącznik nr 2
  3. Załącznik do uchwały Senatu Politechniki Opolskie nr 281 z dnia 04.03.2015 r. – Plan remontów Politechniki Opolskie w 2015 r. finansowanych z puli centralnej (rezerwa Rektora). Załącznik nr 3
  4. Odpowiedź JM Rektora Politechniki Opolskiej, prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa na pismo dot. wysokości dotacji i ogólnych warunków jej podziału Załącznik nr 4
  5. Odpowiedź JM Rektora Politechniki Opolskiej, prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa na pismo w związku z przekazanym komunikatem dot. priorytetów działania Zarządu NSZZ „S" przy PO. Załącznik nr. 5
  6. Wniosek skierowany do JM Rektora Politechniki Opolskiej, prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa o weryfikację instytucji obsługującej grupowe ubezpieczenia pracowników Politechniki Opolskiej Załącznik nr 6
  7. Stanowisko ws. zmian do statutu Załącznik nr 7
  8. REGULAMIN Świadczeń Funduszu składkowego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" na Politechnice Opolskiej. Załącznik nr 8.
  9. Podsumowanie roku objęcia kolejnej kadencji związku zawodowego NSZZ „Solidarność" przy Politechnice Opolskiej przez Zarząd Komisji Zakładowej. Załącznik nr 9
  10. Stanowisko Nr 112015 Zarządu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ ,,Solidarność" z dnia 2 marca 2015 r. Załącznik nr 10