Stanowisko w sprawie prac nad ustwaą o szkolnictwie wyższym