Odpowiedź Rektora na wspólne pismo związków zawodowych w sprawie rozliczenia godzin