Uwagi do Projektu Założeń do Ustawy "Prawo o Szkolnictwie Wyższym"