Zaproszenie na gimnastykę

Informujemy, że od nowego roku akademickiego 2016/17, w ramach projektu 'Akademia Zdrowego Pracownika', zostaną wznowione zajęcia z ćwiczeniami 'Zdrowy Kręgosłup'. 

 SZCZEGÓŁY

ATRYKUŁ DO POBRANIA