X Pielgrzymka do Łagiewnik

 

 

W 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości Region Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” organizuje w dniu 24 marca (sobota) 2018 roku pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

 

W tej szczególnej jubileuszowej pielgrzymce, wraz z relikwiami Patrona NSZZ „Solidarność” Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko będziemy modlić się w intencji Ojczyzny. Pomodlimy się prosząc o Miłosierdzie Boże za wszystkie ofiary katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem i w intencji naszych zmarłych koleżanek i kolegów z NSZZ „Solidarność”.

Pomodlimy się o rychłą beatyfikację Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz o rychłą kanonizację Patrona NSZZ „Solidarność” Bł. ks. Jerzego Popiełuszko.

W roku Ducha Świętego pomodlimy się o Miłosierdzie Boże i Dary Ducha Świętego dla nas pielgrzymów, prosząc o wstawiennictwo św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny we wszystkich naszych intencjach.

Koszt przejazdu jednej osoby wynosi 25 złotych (wyżywienie we własnym zakresie).

Udział w pielgrzymce należy zgłosić do 19 marca 2018 r. w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego przy ul. Damrota 4 osobiście bądź telefonicznie: 77 4232860.

Program pielgrzymki:

- wyjazd z Opola o godz. 6.15 z placu za sklepem EMMA przy ul. 1-go Maja,

- w godzinach dopołudniowych zwiedzanie Krakowa oraz złożenie wiązanki kwiatów na grobie śp.

Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii oraz przy sarkofagu Marszałka Józefa Piłsudskiego,

- godz. 12.00 wyjazd z Krakowa do Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Łagiewnikach.

Po zwiedzaniu Centrum przejście do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia,

- godz. 14.45 zbiórka pocztów sztandarowych przy Bazylice,

- godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego,

- godz. 15.20 Uroczysta Msza św. w intencji pielgrzymów z Opolszczyzny i NSZZ „Solidarność”.

UWAGA! Wyjazd z terenu organizują właściwe Oddziały ZR

Serdecznie zapraszamy!

Koordynator ds. pielgrzymek

Marek Stelmach