Przerwa wakacyjna

Koleżanki i Koledzy

W związku z urlopem osób obsługujących naszą związkową pocztę elektroniczną
informujemy, że w dniach: 8 - 27 lipca 2018 r nie odpisujemy na maile, a w
sprawach pilnych prosimy dzwonić. Numer kontaktowy: 515 778 516

 

Życzymy wszystkich zdrowych i pogodnych wakacji !

RODO

Koleżanki i Koledzy

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez stronę www.solidarnosc.po.opole.pl przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do wykonywania działalności związkowej Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Opolskiej

– gdy posiadamy dobrowolną zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.